Rodinné a občanské právo

• rozvod a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj.   úprava vztahů k nezletilým dětem a smluvní vypořádání bydlení a majetku

• vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem včetně vypořádání práv k obchodním   podílům ve společnosti s.r.o. a samostatně převoditelných práv v ostatních typech obchodních   společností

• nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi, zejména s byty a   nebytovými prostory

• právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a   smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví

• řešení vztahů občanského práva a obchodního práva v souvislosti s činností družstev a společenství   vlastníků jednotek

• majetkové vypořádání družstevních podílů a majetku společenství vlastníků

• dědické právo a nároky z něj vzniklé

• zastupování klientů v soudních řízeních souvisejícím s občanským právem, a dále v řízeních před   notářem