Pracovní právo

• komplexní právní služby pro firmy spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích   pracovního práva

• řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem   zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného

• zastupování klientů v soudním řízení v rámci vztahů pracovního práva