Obchodní právo a obchodní společnosti

• založení společnosti s.r.o., změny ve společnostech s ručením omezeným

• zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady dle platné právní úpravy obchodního   práva

• snížení základního kapitálu ve společnosti s.r.o.

• majetkové vypořádání z obchodních společností, zejména v souvislosti s převody obchodních podílů ve   společnosti s.r.o. a majetkovým vypořádáním manželů po rozvodu

• dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy družstvech

• právní služby pro družstva a společenství vlastníků, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o   převodu jednotek do osobního vlastnictví

• obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, o dílo, o úvěru, mandátní, smlouva o   obchodním zastoupení, konkurenční doložky apod.)

• zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem, a dále ve   správních řízeních u obchodního rejstříku