Kupní smlouvy na nemovitosti a služby spojené s převody nemovitostí

• řešení vztahů občanského práva a obchodního práva souvisejících s nemovitostmi

• nemovitosti jako zajišťovací instrument v občanském právu a rodinném právu, zejména ve vztazích   mezi manžely v souvislosti s rozvodem a majetkovým vypořádáním po rozvodu

• nemovitosti jako zajišťovací instrument ve vztazích obchodního práva, např. mezi společníky   obchodních společností a jejich smluvními partnery

• obchodní smlouvy pro firmy a jejich smluvní partnery; zajištění smluvních závazků ve vztazích   obchodního práva např. prostřednictvím zástavních práv

• smluvní převody nemovitostí /kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva apod.

• věcná břemena, zástavní smlouvy související s nemovitostmi a ostatní zajištění závazků   prostřednictvím nemovitostí

• nemovitosti ve vztazích obchodního práva

• problematika vkladu nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti s.r.o.

• řešení právních vztahů spojených s nemovitostmi v souvislosti s vypořádáním obchodních podílů ve   společnosti s.r.o., majetkovým vypořádáním mezi manžely v souvislosti s rozvodem manželství a   majetkovým vypořádáním podílového spoluvlastnictví

• zastupování klientů v soudních řízeních spojených s úpravou práv k nemovitostem a ve správních   řízeních před katastrálními úřady