Doplňkové služby

• advokátní úschova peněžních prostředků a listin

• prohlášení o pravosti podpisu


Dále zajistíme související služby externě spolupracujících odborníků, zejména v těchto oblastech:

• auditorské služby

• účetní a daňové poradenství

• soudní exekutoři

• soudní znalci a znalecké ústavy

• notářské služby

• soudní tlumočníci a překladatelé