Vítejte na webu Advokátní kanceláře JUDr. Ivany Šlehoferové

JUDr. Ivana Šlehoferová, advokátka, prohlašuje, že advokátní činnost v její advokátní kanceláři je vykonávána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation - „GDPR“)

V souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele uveřejněnou ve Sbírce zákonů č. 378/2015 Sb.
(novelizuje se jím zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele), advokát sděluje:

- služba výkonu advokacie je považována za službu advokáta vůči spotřebiteli

- sdělení advokátky na daných webových stránkách, včetně ceníků, je považována za obchodní sdělení o službě a ceně a umožňuje
  tak koupit služby

- spotřebitel má právo na sdělení platebních podmínek a má právo na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují a podmínky
  jeho uplatnění

- na žádost spotřebitele je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby

- v případě reklamace služby je povinen advokát vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký
  způsob vyžízení reklamace spotřebitel vyžaduje

- advokát informuje o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi spotřebitelem a advokátem
  ze Smluv o poskytování právních služeb, kterým je z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Česká advokátní komora,
  internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Tento orgán řeší spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo
  mezi stranami urovnat přímo.